Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
Komunikácia v ochrane prírody: Príloha časopisu Chránené územia Slovenska č. 41

Materiál bol vydaný v rámci projektu Efektívna komunikácia pre ochranu biodiverzity vypracovaného Svetovou úniou ochrany prírody (IUCN) za účelom podpory Pan-európskej stratégie biologickej a krajinnej diverzity. Finančné prostriedky na jeho realizáciu poskytlo holandské Ministerstvo poľnohospodárstva, ochrany prírody a rybárstva.

Obsah :
 • Prečo práve komunikácia?
 • Komunikácia v ochrane prírody
 • Komunikácia a jej plánovanie
 • Tvorba plánu pre komunikačné činnosti
 • Komunikácia s masmédiami
 • Príklady úspešnej komunikácie


  Komunikácia v ochrane prírody  (354 kB) (334 kB)

 • Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
  © 2023 Štátna ochrana prírody SR