Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
EURÓPSKA ÚNIA A OCHRANA PRÍRODY

Vydala: Ctátna ochrana prírody SR v roku 2004. 2. prepracované a doplnené vydanie.

Obsah:

  • Európska únia
  • Smernica rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov
  • Smernica rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
  • Medzinárodné dohovory
  • Použitá literatúraWarning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ../files/eu-op.zip in /var/www/sopsr/natura/menu/function.php on line 3
Európska únia a Ochrana prírody  2 MB     0 MB

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR