Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Kontakty
    
Adresa: ©OP SR, Ban. Bystrica, Tajovského ul. 28B, 974 09 Banská Bystrica
Tel.: 048/472 20 39
Fax: 048/472 20 36Národní koordinátori
GIS pracovisko
Regionálni koordinátori
Regionálne informačné strediská ("RIS") NATURA 2000
Iné webstránky

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR