Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Contacts

National coordinators NATURA 2000 (NATURA 2000 Centre)
IT Department
Regional coordinators NATURA 2000
Regional information centres NATURA 2000
Other websites

    
Regional information centres NATURA 2000

         The centres have been established as a part of particular organizational units SNC SR. Designed experts provide information on sites proposed to be a part of NATURA 2000 network within the land competence of the unit.

The centres are facilitated with GIS, the owners and land users are invited to take a view of digital maps and gain information on protection conditions of particular land parcels. The meetings appointed by phone are preceded. It is also possible to make an appointment out of the office days and hours.

The regional information centres NATURA 2000 are active since 1. October 2004.

Organizačné jednotky ŠOP SRStránkové dni a hodiny
 Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
 pondelok
  11:00
-
17* 
 Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 pondelok
  13:00
-
17:00 
 Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
 streda
  14:00
-
18:00 
 Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
 pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
  7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
-
-
-
-
-
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30 
 Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
 pondelok
  9:00
-
17:30 
 Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
 streda
(párny
týždeň)
  14:00
-
18:00 
 Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
 pondelok
  13:00
-
17:00 
 Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
 pondelok
  9:00
-
15:00 
 Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
 pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
  9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
-
-
-
-
-
17*
17*
17*
17*
17* 
 Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
 streda
  12:00
-
18:00 
 Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
 štvrtok
  14:00
-
18:00 
 Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
 streda
  13:00
-
17:00 
 Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
 streda
  8:00
-
11:00
13:00
-
15:00
 
 Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
 pondelok
streda
  13:00
9:00
-
-
16:00
14:00


 
 Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
 streda
  8:00
-
16:00 
 Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
 pondelok
  8:30
-
12:30 
 Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
 pondelok
  9:00
-
11:00
13:00
-
16:00
 
 Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
 streda
  9:00
-
16:00 
 Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
 pondelok
  12:00
-
16:00 
 Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
 pondelok
  12:00
-
16:00 
 Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 štvrtok
  9:00
-
11:00
13:00
-
16:30
 
 Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
 streda
  13:00
-
17:00 
 Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
 streda
  13:00
-
17:00 
 ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
 streda
  13:00
-
17:00 

* je potrebné sa vopred nahlásiť
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR