Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Monitoring

Mapy druhov a biotopov

Zoznam autorov správy o stave druhov a biotopov európskeho významu v zmysle čl.17 smernice o biotopoch - na stiahnutie (openoffice formát - ods)   (microsoft office formát - xls)

VýskytAreál
d-1340.jpg
r-1340.jpg
d-1530.jpg
r-1530.jpg
d-2340.jpg
r-2340.jpg
d-3130.jpg
r-3130.jpg
d-3140.jpg
r-3140.jpg
d-3150.jpg
r-3150.jpg
d-3160.jpg
r-3160.jpg
d-3220.jpg
r-3220.jpg
d-3230.jpg
r-3230.jpg
d-3240.jpg
r-3240.jpg
d-3260.jpg
r-3260.jpg
d-3270.jpg
r-3270.jpg
d-4030.jpg
r-4030.jpg
d-4060.jpg
r-4060.jpg
d-4070.jpg
r-4070.jpg
d-4080.jpg
r-4080.jpg
d-40a0.jpg
r-40a0.jpg
d-5130.jpg
r-5130.jpg
d-6110.jpg
r-6110.jpg
d-6120.jpg
r-6120.jpg
d-6150.jpg
r-6150.jpg
d-6170.jpg
r-6170.jpg
d-6190.jpg
r-6190.jpg
d-6210.jpg
r-6210.jpg
d-6230.jpg
r-6230.jpg
d-6240.jpg
r-6240.jpg
d-6250.jpg
r-6250.jpg
d-6260.jpg
r-6260.jpg
d-6410.jpg
r-6410.jpg
d-6430.jpg
r-6430.jpg
d-6440.jpg
r-6440.jpg
d-6510.jpg
r-6510.jpg
d-6520.jpg
r-6520.jpg
d-7110.jpg
r-7110.jpg
d-7120.jpg
r-7120.jpg
d-7140.jpg
r-7140.jpg
d-7150.jpg
r-7150.jpg
d-7210.jpg
r-7210.jpg
d-7220.jpg
r-7220.jpg
d-7230.jpg
r-7230.jpg
d-8110.jpg
r-8110.jpg
d-8120.jpg
r-8120.jpg
d-8150.jpg
r-8150.jpg
d-8160.jpg
r-8160.jpg
d-8210.jpg
r-8210.jpg
d-8220.jpg
r-8220.jpg
d-8230.jpg
r-8230.jpg
d-8310.jpg
r-8310.jpg
d-9110.jpg
r-9110.jpg
d-9130.jpg
r-9130.jpg
d-9140.jpg
r-9140.jpg
d-9150.jpg
r-9150.jpg
d-9170.jpg
r-9170.jpg
d-9180.jpg
r-9180.jpg
d-9190.jpg
r-9190.jpg
d-91d0.jpg
r-91d0.jpg
d-91e0.jpg
r-91e0.jpg
d-91f0.jpg
r-91f0.jpg
d-91g0.jpg
r-91g0.jpg
d-91h0.jpg
r-91h0.jpg
d-91i0.jpg
r-91i0.jpg
d-91m0.jpg
r-91m0.jpg
d-91n0.jpg
r-91n0.jpg
d-91q0.jpg
r-91q0.jpg
d-9410.jpg
r-9410.jpg
d-9420.jpg
r-9420.jpg
d-spec-ablepharus-kitaibelii.jpg
r-spec-ablepharus-kitaibelii.jpg
d-spec-aconitum-firmum-subsp-moravicum.jpg
r-spec-aconitum-firmum-subsp-moravicum.jpg
d-spec-adenophora-lilifolia.jpg
r-spec-adenophora-lilifolia.jpg
d-spec-anisus-vorticulus.jpg
r-spec-anisus-vorticulus.jpg
d-spec-apium-repens.jpg
r-spec-apium-repens.jpg
d-spec-artemisia-eriantha.jpg
r-spec-artemisia-eriantha.jpg
d-spec-aspius-aspius.jpg
r-spec-aspius-aspius.jpg
d-spec-asplenium-adulterinum.jpg
r-spec-asplenium-adulterinum.jpg
d-spec-astacus-astacus.jpg
r-spec-astacus-astacus.jpg
d-spec-austropotamobius-torrentium.jpg
r-spec-austropotamobius-torrentium.jpg
d-spec-barbastella-barbastellus.jpg
r-spec-barbastella-barbastellus.jpg
d-spec-barbus-barbus.jpg
r-spec-barbus-barbus.jpg
d-spec-barbus-meridionalis.jpg
r-spec-barbus-meridionalis.jpg
d-spec-bison-bonasus.jpg
r-spec-bison-bonasus.jpg
d-spec-bolbelasmus-unicornis.jpg
r-spec-bolbelasmus-unicornis.jpg
d-spec-bombina-bombina.jpg
r-spec-bombina-bombina.jpg
d-spec-bombina-variegata.jpg
r-spec-bombina-variegata.jpg
d-spec-boros-schneideri.jpg
r-spec-boros-schneideri.jpg
d-spec-bufo-viridis.jpg
r-spec-bufo-viridis.jpg
d-spec-buxbaumia-viridis.jpg
r-spec-buxbaumia-viridis.jpg
d-spec-callimorpha-quadripunctaria.jpg
r-spec-callimorpha-quadripunctaria.jpg
d-spec-campanula-serrata.jpg
r-spec-campanula-serrata.jpg
d-spec-canis-lupus.jpg
r-spec-canis-lupus.jpg
d-spec-carabus-hungaricus.jpg
r-spec-carabus-hungaricus.jpg
d-spec-carabus-variolosus.jpg
r-spec-carabus-variolosus.jpg
d-spec-carabus-zawadszkii.jpg
r-spec-carabus-zawadszkii.jpg
d-spec-castor-fiber.jpg
r-spec-castor-fiber.jpg
d-spec-cerambyx-cerdo.jpg
r-spec-cerambyx-cerdo.jpg
d-spec-cirsium-brachycephalum.jpg
r-spec-cirsium-brachycephalum.jpg
d-spec-cobitis-taenia.jpg
r-spec-cobitis-taenia.jpg
d-spec-cochlearia-tatrae.jpg
r-spec-cochlearia-tatrae.jpg
d-spec-coenagrion-ornatum.jpg
r-spec-coenagrion-ornatum.jpg
d-spec-coenonympha-hero.jpg
r-spec-coenonympha-hero.jpg
d-spec-colchicum-arenarium.jpg
r-spec-colchicum-arenarium.jpg
d-spec-colias-myrmidone.jpg
r-spec-colias-myrmidone.jpg
d-spec-cordulegaster-heros.jpg
r-spec-cordulegaster-heros.jpg
d-spec-coronella-austriaca.jpg
r-spec-coronella-austriaca.jpg
d-spec-cottus-gobio.jpg
r-spec-cottus-gobio.jpg
d-spec-crambe-tataria.jpg
r-spec-crambe-tataria.jpg
d-spec-cricetus-cricetus.jpg
r-spec-cricetus-cricetus.jpg
d-spec-cucujus-cinnaberinus.jpg
r-spec-cucujus-cinnaberinus.jpg
d-spec-cyclamen-fatrense.jpg
r-spec-cyclamen-fatrense.jpg
d-spec-cypripedium-calceolus.jpg
r-spec-cypripedium-calceolus.jpg
d-spec-daphne-arbuscula.jpg
r-spec-daphne-arbuscula.jpg
d-spec-dianthus-nitidus.jpg
r-spec-dianthus-nitidus.jpg
d-spec-dianthus-praecox-subsp-lumnitzeri.jpg
r-spec-dianthus-praecox-subsp-lumnitzeri.jpg
d-spec-dicranum-viride.jpg
r-spec-dicranum-viride.jpg
d-spec-dioszeghyana-schmidtii.jpg
r-spec-dioszeghyana-schmidtii.jpg
d-spec-dracocephalum-austriacum.jpg
r-spec-dracocephalum-austriacum.jpg
d-spec-drepanocladus-vernicosus.jpg
r-spec-drepanocladus-vernicosus.jpg
d-spec-dryomys-nitedula.jpg
r-spec-dryomys-nitedula.jpg
d-spec-duvalius-hungaricus.jpg
r-spec-duvalius-hungaricus.jpg
d-spec-echium-russicum.jpg
r-spec-echium-russicum.jpg
d-spec-elaphe-longissima.jpg
r-spec-elaphe-longissima.jpg
d-spec-eleocharis-carniolica.jpg
r-spec-eleocharis-carniolica.jpg
d-spec-emys-orbicularis.jpg
r-spec-emys-orbicularis.jpg
d-spec-eptesicus-nilssoni.jpg
r-spec-eptesicus-nilssoni.jpg
d-spec-eptesicus-serotinus.jpg
r-spec-eptesicus-serotinus.jpg
d-spec-eriogaster-catax.jpg
r-spec-eriogaster-catax.jpg
d-spec-eudontomyzon-danfordi.jpg
r-spec-eudontomyzon-danfordi.jpg
d-spec-eudontomyzon-mariae.jpg
r-spec-eudontomyzon-mariae.jpg
d-spec-euphydryas-aurinia.jpg
r-spec-euphydryas-aurinia.jpg
d-spec-felis-silvestris.jpg
r-spec-felis-silvestris.jpg
d-spec-ferula-sadleriana.jpg
r-spec-ferula-sadleriana.jpg
d-spec-galanthus-nivalis.jpg
r-spec-galanthus-nivalis.jpg
d-spec-gladiolus-palustris.jpg
r-spec-gladiolus-palustris.jpg
d-spec-gobio-albipinnatus.jpg
r-spec-gobio-albipinnatus.jpg
d-spec-gobio-kessleri.jpg
r-spec-gobio-kessleri.jpg
d-spec-gobio-uranoscopus.jpg
r-spec-gobio-uranoscopus.jpg
d-spec-graphoderus-bilineatus.jpg
r-spec-graphoderus-bilineatus.jpg
d-spec-gymnocephalus-baloni.jpg
r-spec-gymnocephalus-baloni.jpg
d-spec-gymnocephalus-schraetzer.jpg
r-spec-gymnocephalus-schraetzer.jpg
d-spec-helix-pomatia.jpg
r-spec-helix-pomatia.jpg
d-spec-himantoglossum-adriaticum.jpg
r-spec-himantoglossum-adriaticum.jpg
d-spec-himantoglossum-caprinum.jpg
r-spec-himantoglossum-caprinum.jpg
d-spec-hirudo-medicinalis.jpg
r-spec-hirudo-medicinalis.jpg
d-spec-hucho-hucho.jpg
r-spec-hucho-hucho.jpg
d-spec-hyla-arborea.jpg
r-spec-hyla-arborea.jpg
d-spec-hypodryas-maturna.jpg
r-spec-hypodryas-maturna.jpg
d-spec-iris-aphylla-subsp-hungarica.jpg
r-spec-iris-aphylla-subsp-hungarica.jpg
d-spec-iris-humilis-subsp-arenaria.jpg
r-spec-iris-humilis-subsp-arenaria.jpg
d-spec-isophya-stysi.jpg
r-spec-isophya-stysi.jpg
d-spec-lacerta-agilis.jpg
r-spec-lacerta-agilis.jpg
d-spec-lacerta-viridis.jpg
r-spec-lacerta-viridis.jpg
d-spec-lacerta-vivipara-pannonica.jpg
r-spec-lacerta-vivipara-pannonica.jpg
d-spec-lampetra-planeri.jpg
r-spec-lampetra-planeri.jpg
d-spec-leptidea-morsei.jpg
r-spec-leptidea-morsei.jpg
d-spec-leucobryum-glaucum.jpg
r-spec-leucobryum-glaucum.jpg
d-spec-leucorrhinia-pectoralis.jpg
r-spec-leucorrhinia-pectoralis.jpg
d-spec-ligularia-sibirica.jpg
r-spec-ligularia-sibirica.jpg
d-spec-limoniscus-violaceus.jpg
r-spec-limoniscus-violaceus.jpg
d-spec-lindernia-procumbens.jpg
r-spec-lindernia-procumbens.jpg
d-spec-liparis-loeselii.jpg
r-spec-liparis-loeselii.jpg
d-spec-lopinga-achine.jpg
r-spec-lopinga-achine.jpg
d-spec-lucanus-cervus.jpg
r-spec-lucanus-cervus.jpg
d-spec-lutra-lutra.jpg
r-spec-lutra-lutra.jpg
d-spec-lycaena-dispar.jpg
r-spec-lycaena-dispar.jpg
d-spec-lynx-lynx.jpg
r-spec-lynx-lynx.jpg
d-spec-maculinea-arion.jpg
r-spec-maculinea-arion.jpg
d-spec-maculinea-nausithous.jpg
r-spec-maculinea-nausithous.jpg
d-spec-maculinea-teleius.jpg
r-spec-maculinea-teleius.jpg
d-spec-mannia-triandra.jpg
r-spec-mannia-triandra.jpg
d-spec-marmota-marmota-latirostris.jpg
r-spec-marmota-marmota-latirostris.jpg
d-spec-marsilea-quadrifolia.jpg
r-spec-marsilea-quadrifolia.jpg
d-spec-martes-martes.jpg
r-spec-martes-martes.jpg
d-spec-microtus-oeconomus-mehelyi.jpg
r-spec-microtus-oeconomus-mehelyi.jpg
d-spec-microtus-tatricus.jpg
r-spec-microtus-tatricus.jpg
d-spec-miniopterus-schreibersi.jpg
r-spec-miniopterus-schreibersi.jpg
d-spec-misgurnus-fossilis.jpg
r-spec-misgurnus-fossilis.jpg
d-spec-muscardinus-avellanarius.jpg
r-spec-muscardinus-avellanarius.jpg
d-spec-mustela-eversmannii.jpg
r-spec-mustela-eversmannii.jpg
d-spec-mustela-putorius.jpg
r-spec-mustela-putorius.jpg
d-spec-myotis-alcathoe.jpg
r-spec-myotis-alcathoe.jpg
d-spec-myotis-bechsteini.jpg
r-spec-myotis-bechsteini.jpg
d-spec-myotis-blythii.jpg
r-spec-myotis-blythii.jpg
d-spec-myotis-brandtii.jpg
r-spec-myotis-brandtii.jpg
d-spec-myotis-dasycneme.jpg
r-spec-myotis-dasycneme.jpg
d-spec-myotis-daubentonii.jpg
r-spec-myotis-daubentonii.jpg
d-spec-myotis-emarginatus.jpg
r-spec-myotis-emarginatus.jpg
d-spec-myotis-myotis.jpg
r-spec-myotis-myotis.jpg
d-spec-myotis-mystacinus.jpg
r-spec-myotis-mystacinus.jpg
d-spec-myotis-nattereri.jpg
r-spec-myotis-nattereri.jpg
d-spec-natrix-tessellata.jpg
r-spec-natrix-tessellata.jpg
d-spec-nyctalus-lasiopterus.jpg
r-spec-nyctalus-lasiopterus.jpg
d-spec-nyctalus-leisleri.jpg
r-spec-nyctalus-leisleri.jpg
d-spec-nyctalus-noctula.jpg
r-spec-nyctalus-noctula.jpg
d-spec-ochyraea-tatrensis.jpg
r-spec-ochyraea-tatrensis.jpg
d-spec-odontopodisma-rubripes.jpg
r-spec-odontopodisma-rubripes.jpg
d-spec-onosma-tornensis.jpg
r-spec-onosma-tornensis.jpg
d-spec-ophiogomphus-cecilia.jpg
r-spec-ophiogomphus-cecilia.jpg
d-spec-osmoderma-eremita.jpg
r-spec-osmoderma-eremita.jpg
d-spec-ostericum-palustre.jpg
r-spec-ostericum-palustre.jpg
d-spec-paracaloptenus-caloptenoides.jpg
r-spec-paracaloptenus-caloptenoides.jpg
d-spec-parnassius-apollo.jpg
r-spec-parnassius-apollo.jpg
d-spec-parnassius-mnemosyne.jpg
r-spec-parnassius-mnemosyne.jpg
d-spec-pelecus-cultratus.jpg
r-spec-pelecus-cultratus.jpg
d-spec-pelobates-fuscus.jpg
r-spec-pelobates-fuscus.jpg
d-spec-pholidoptera-transsylvanica.jpg
r-spec-pholidoptera-transsylvanica.jpg
d-spec-pipistrellus-kuhli.jpg
r-spec-pipistrellus-kuhli.jpg
d-spec-pipistrellus-nathusii.jpg
r-spec-pipistrellus-nathusii.jpg
d-spec-pipistrellus-pipistrellus.jpg
r-spec-pipistrellus-pipistrellus.jpg
d-spec-pipistrellus-pygmaeus.jpg
r-spec-pipistrellus-pygmaeus.jpg
d-spec-pipistrellus-savii.jpg
r-spec-pipistrellus-savii.jpg
d-spec-plecotus-auritus.jpg
r-spec-plecotus-auritus.jpg
d-spec-plecotus-austriacus.jpg
r-spec-plecotus-austriacus.jpg
d-spec-podarcis-muralis.jpg
r-spec-podarcis-muralis.jpg
d-spec-probaticus-subrugosus.jpg
r-spec-probaticus-subrugosus.jpg
d-spec-proserpinus-proserpina.jpg
r-spec-proserpinus-proserpina.jpg
d-spec-pseudogaurotina-excellens.jpg
r-spec-pseudogaurotina-excellens.jpg
d-spec-pulsatilla-grandis.jpg
r-spec-pulsatilla-grandis.jpg
d-spec-pulsatilla-patens.jpg
r-spec-pulsatilla-patens.jpg
d-spec-pulsatilla-pratensis-subsp-hungarica.jpg
r-spec-pulsatilla-pratensis-subsp-hungarica.jpg
d-spec-pulsatilla-slavica.jpg
r-spec-pulsatilla-slavica.jpg
d-spec-pulsatilla-subslavica.jpg
r-spec-pulsatilla-subslavica.jpg
d-spec-rana-arvalis.jpg
r-spec-rana-arvalis.jpg
d-spec-rana-dalmatina.jpg
r-spec-rana-dalmatina.jpg
d-spec-rana-esculenta.jpg
r-spec-rana-esculenta.jpg
d-spec-rana-lessonae.jpg
r-spec-rana-lessonae.jpg
d-spec-rana-ridibunda.jpg
r-spec-rana-ridibunda.jpg
d-spec-rana-temporaria.jpg
r-spec-rana-temporaria.jpg
d-spec-rhinolophus-euryale.jpg
r-spec-rhinolophus-euryale.jpg
d-spec-rhinolophus-ferrumequinum.jpg
r-spec-rhinolophus-ferrumequinum.jpg
d-spec-rhinolophus-hipposideros.jpg
r-spec-rhinolophus-hipposideros.jpg
d-spec-rhodeus-sericeus-amarus.jpg
r-spec-rhodeus-sericeus-amarus.jpg
d-spec-rhysodes-sulcatus.jpg
r-spec-rhysodes-sulcatus.jpg
d-spec-rosalia-alpina.jpg
r-spec-rosalia-alpina.jpg
d-spec-rupicapra-rupicapra-tatrica.jpg
r-spec-rupicapra-rupicapra-tatrica.jpg
d-spec-rutilus-frisii-meidingeri.jpg
r-spec-rutilus-frisii-meidingeri.jpg
d-spec-rutilus-pigus.jpg
r-spec-rutilus-pigus.jpg
d-spec-sabanejewia-aurata.jpg
r-spec-sabanejewia-aurata.jpg
d-spec-sadleriana-pannonica.jpg
r-spec-sadleriana-pannonica.jpg
d-spec-saga-pedo.jpg
r-spec-saga-pedo.jpg
d-spec-scapania-massolongi.jpg
r-spec-scapania-massolongi.jpg
d-spec-serratula-lycopifolia.jpg
r-spec-serratula-lycopifolia.jpg
d-spec-sicista-betulina.jpg
r-spec-sicista-betulina.jpg
d-spec-sicista-subtilis.jpg
r-spec-sicista-subtilis.jpg
d-spec-spermophilus-citellus.jpg
r-spec-spermophilus-citellus.jpg
d-spec-stenobothrus-eurasius.jpg
r-spec-stenobothrus-eurasius.jpg
d-spec-stylurus-flavipes.jpg
r-spec-stylurus-flavipes.jpg
d-spec-sympecma-braueri.jpg
r-spec-sympecma-braueri.jpg
d-spec-tephroseris-longifolia-subsp-moravica.jpg
r-spec-tephroseris-longifolia-subsp-moravica.jpg
d-spec-thlaspi-jankae.jpg
r-spec-thlaspi-jankae.jpg
d-spec-thymallus-thymallus.jpg
r-spec-thymallus-thymallus.jpg
d-spec-tortella-rigens.jpg
r-spec-tortella-rigens.jpg
d-spec-tozzia-carpathica.jpg
r-spec-tozzia-carpathica.jpg
d-spec-triturus-cristatus.jpg
r-spec-triturus-cristatus.jpg
d-spec-triturus-dobrogicus.jpg
r-spec-triturus-dobrogicus.jpg
d-spec-triturus-montandoni.jpg
r-spec-triturus-montandoni.jpg
d-spec-umbra-krameri.jpg
r-spec-umbra-krameri.jpg
d-spec-unio-crassus.jpg
r-spec-unio-crassus.jpg
d-spec-ursus-arctos.jpg
r-spec-ursus-arctos.jpg
d-spec-vertigo-angustior.jpg
r-spec-vertigo-angustior.jpg
d-spec-vertigo-geyeri.jpg
r-spec-vertigo-geyeri.jpg
d-spec-vertigo-moulinsiana.jpg
r-spec-vertigo-moulinsiana.jpg
d-spec-vespertilio-murinus.jpg
r-spec-vespertilio-murinus.jpg
d-spec-zerynthia-polyxena.jpg
r-spec-zerynthia-polyxena.jpg
d-spec-zingel-streber.jpg
r-spec-zingel-streber.jpg
d-spec-zingel-zingel.jpg
r-spec-zingel-zingel.jpg
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR