Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Monitoring

Konferencia: 15.-16.11.2004  (18478 kB)
    Program konferencie  (746 kB) (704 kB)
    Program konferencie  (41 kB) (9 kB)
    Hodnotenie stavu zachovania a koncepcia monitoringu nelesných biotopov  (1197 kB) (1082 kB)
    Stav zachovania rastlinných druhov NATURA 2000 na Slovensku a koncepcia jeho monitoringu  (437 kB) (292 kB)
    Rámcový manažment lesných biotopov Natura 2000  (3372 kB) (3136 kB)
    Koncept metodiky monitoringu lesných biotopov na Slovensku  (821 kB) (739 kB)
    Stav zachovania lesných biotopov na Slovensku  (8814 kB) (8141 kB)
    Zhodnotenie dopadov vyhlásenia lesných území za lokality NATURA 2000 s ohľadom na manažmentové a ekonomické aspekty  (394 kB) (304 kB)
    Zhodnotenie definovania priaznivého stavu a návrh koncepcie metodiky monitoringu živočíšnych druhov európskeho významu  (1099 kB) (878 kB)
    Návrh metodiky monitoringu - Netopiere  (163 kB) (122 kB)
    Metodika monitoringu netopierov - poznámky  (69 kB) (16 kB)
    Metodika monitoringu vybraných druhov vtákov  (1608 kB) (1516 kB)
    Metodika monitoringu vybraných druhov vtákov - poznámky  (1619 kB) (1519 kB)
    Monitoring cicavcov, návrh pre stredne veľké a veľké druhy  (72 kB) (13 kB)
    Zoznam účastníkov konferencie  (29 kB) (6 kB)
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR