Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Monitoring

Konferencia: 15.-17.03.2005 Monitoring európsky významných biotopov a druhov
    Program konferencie (slov.)  (61 kB) (12 kB)
    Program konferencie (angl.)  (45 kB) (9 kB)
    Monitoring európsky významných biotopov a druhov  (572 kB) (270 kB)
    Koncept monitoringu nelesných biotopov na Slovensku  (1193 kB) (1083 kB)
    Monitoring rastlinných druhov na Slovensku  (277 kB) (143 kB)
    Príklady monitoringu rastlinných druhov v Nemecku  (3214 kB) (2919 kB)
    Príklady monitoringu nelesných a lesných typov biotopov v Nemecku  (574 kB) (458 kB)
    Koncept monitoringu lesných biotopov na Slovensku  (348 kB) (267 kB)
    Koncept monitoringu živočíšnych druhov na Slovensku  (2587 kB) (2437 kB)
    Vyhodnotenie ČMS Biota 2001-2004  (3565 kB) (3337 kB)
    Monitoring vtáčích druhov v lesných a nelesných typoch biotopov v Nemecku  (6236 kB) (6076 kB)
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR