Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Monitoring

Konferencia: 20.-21.01.2004  (72 kB)
    Favourable conservation status of Annex I habitats  (113 kB) (54 kB)
    Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov  (92 kB) (18 kB)
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR