Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Monitoring

Hodnotenie FCS nelesných biotopov  (169 kB)
    Definície FCS  (909 kB) (101 kB)
    Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu biotopu  (101 kB) (20 kB)
    Manažmentové opatrenia na zachovanie priaznivého stavu nelesných biotopov zaradených do Natura 2000  (152 kB) (34 kB)
    Hodnotenie vegetacné typy  (63 kB) (14 kB)
    Kvantifikátory HTLH  (101 kB) (22 kB)
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR