Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Monitoring

Konferencia: 15.-16.06.2004  (1736 kB)
    Program konferencie  (733 kB) (701 kB)
    Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov  (124 kB) (28 kB)
    Definovanie priaznivého stavu lesných biotopov  (147 kB) (25 kB)
    Favorable conversation status of forest habitats  (133 kB) (24 kB)
    Definovanie a hodnotenie FCS biotopu  (575 kB) (500 kB)
    Spôsoby mapovania lesných biotopov  (70 kB) (15 kB)
    Kritéria pre hodnotenie FCS rastlín  (214 kB) (61 kB)
    Úvahy o monitoringu nelesných biotopov  (51 kB) (10 kB)
    Ovplyvňovanie integračného procesu do EÚ. Natura 2000 - minulosť, súčasnosť a budúcnosť  (412 kB) (372 kB)
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR