Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tlstá
Kód územia:SKUEV0058
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:292,519 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 292,52 ha)
Katastrálne územia :Liptovská Lúžna, Partizánska Ľupča
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9410 Horské smrekové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Canis lupus
Lynx lynx
Microtus tatricus
Myotis bechsteinii
Rupicapra rupicapra tatrica
Ursus arctosNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR