Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Seleštianska stráň
Kód územia:SKUEV0052
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:9,021 ha
Správcovia :Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 9,02 ha)
Katastrálne územia :Vrbovka
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
40A0 Xerotermné kroviny


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Pulsatilla grandisNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR