Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
NázovSlanské vrchy
Kód územiaSKCHVU025
KrajKošický
Správca územiaRSOPK Prešov
Platnosť k1.4.2012
Katastrálne územia Blažice
Bohdanovce
Boliarov
Ďurkov
Herľany
Kalša
Kecerovské Kostoľany
Kecerovský Lipovec
Košický Klečenov
Mudrovce
Nižná Kamenica
Nižná Myšža
Nový Salaš
Opiná
Rákoš
Rankovce
Ruskov
Skároš
Slančík
Slanec
Slanská Huta
Slanské Nové Mesto
Svinica
Trstené pri Hornáde
Vyšná Kamenica
Vyšná Myšža
Ždaňa
Bačkov
Brezina
Byšta
Dargov
Kravany
Kuzmice
Malé Ozorovce
Malý Kazimír
Sečovce
Slivník
Stankovce
Trnávka
Veľké Ozorovce
Veľký Kazimír
Zbehňov
Zemplínska Teplica
Abranovce
Červenica
Dulova Ves
Kokošovce
Lesíček
Lúčina
Okružná
Podhradík
Ruská Nová Ves
Solivar
Šarišská Poruba
Tuhrina
Vyšná Šebastová
Zlatá Baňa
Žehňa
Banské
Cabov
Čaklov
Davidov
Hanušovce nad Topľou
Hermanovce nad Topľou
Hlinné
Juskova Voža
Kamenná Poruba
Pavlovce
Petrovce
Rudlov
Sečovská Polianka
Vechec
Zámutov
Zlatník

Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR