Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
NázovOstrovné lúky
Kód územiaSKCHVU019
KrajNitrianský
Správca územiaCHKO Dunajské luhy
Platnosť k1.4.2012
Katastrálne územia Kolárovo
Sokolce-Turi
Bodzianske Lúky
Sokolce-Lak
Kameničná
Zemianska Olča
Čalovec
Bodza
Lipové
Okoličná na Ostrove
Opatovský Sokolec

Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR