Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Rastliny
Aconitum firmum subsp. moravicumprilbica tuhá moravská
Adenophora lilifoliazvonovec ľaliolistý
Angelica palustris/Ostericum palustreostrík močiarny
Asplenium adulterinumslezinník nepravý
Apium repenszeler plazivý
Buxbaumia viridiskyjanôčka zelená
Cirsium brachycephalumpichliač úzkolistý
Colchicum arenariumjesienka piesočná
Cochlearia tatraelyžičník tatranský
Campanula serratazvonček hrubokoreňový
Crambe tatariakatran tatársky
Cyclamen fatrensecyklámen fatranský
Cypripedium calceolusčrievičník papučkový
Daphne arbusculalykovec muránsky
Dianthus nitidusklinček lesklý
Dianthus praecox subsp. lumnitzeriklinček včasný Lumnitzerov
Dicranum viridedvojhrot zelený
Dracocephalum austriacumvčelník rakúsky
Drepanocladus vernicosuskosáčik plavúňovitý
Echium russicumhadinec červený
Eleocharis carniolicabahnička kranská
Ferula sadlerianaferuľa sadlerova
Gladiolus palustrismečík močiarny
Himantoglossum adriaticumjazýčkovec jadranský
Himantoglossum caprinumjazýčkovec východný
Iris aphylla subsp. hungaricakosatec bezlistý uhorský
Iris humilis subsp. arenariakosatec piesočný
Ligularia sibiricajazyčník sibírsky
Liparis loeseliihľuzovec Loeselov
Mannia triandragrimaldia trojtyčinková
Ochyraea tatrensisochyrea tatranská
Onosma tornensisrumenica turnianska
Marsilea quadrifoliamarsilea štvorlistá
Scapania massalongikorýtkovec
Serratula lycopifoliakosienka karbincolistá
Tephroseris longifolia subsp. moravicapopolavec dlholistý
Pulsatilla grandisponiklec veľkokvetý
Pulsatilla patensponiklec otvorený
Pulsatilla pratensis subsp. hungaricaponiklec lúčny maďarský
Pulsatilla slavicaponiklec slovenský
Pulsatilla subslavicaponiklec prostredný
Thlaspi jankaepeniažtek slovenský
Tortella rigenszávitovka
Tozzia carpathicavrchovka alpínska

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR