Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
VYHĽADÁVANIE ÚEV

INTERAKTÍVNA MAPA

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for dokumenty/UV-27812_2011.zip in /var/www/sopsr/natura/menu/lokality/uzemia_ev.php on line 3
Prerokovávanie doplnenia národného zoznamu ÚEV (apríl 2011) - Mapa území  (279 kB)
Prerokovávanie doplnenia národného zoznamu ÚEV (apríl 2011) - Zoznam území  (26 kB)
 
Výnos MŽP č. 3/2004 - 5.1  (2418 kB)
 
aktualizácie národného zoznamu území európskeho významu  (0 kB)
 
Zoznam biotopov  (30 kB)
Zoznam rastlín  (21 kB)
Zoznam živočíchov  (43 kB)
 
Kriteriá výberu  (44 kB)
Postup výberu ÚEV  (46 kB)
Prehľad ÚEV  (255 kB)
Biogeografické regióny  (540 kB)
 
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR