Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
VYHĽADÁVANIE ÚEV

INTERAKTÍVNA MAPA
     
Národný zoznam území európskeho významu ⇗
 
    Predmety ochrany ÚEV a CHVÚ  (603 kB)
 
Prehľad zvýšení stupňa ochrany v existujúcich ÚEV na základe prerokovaní v decembri 2022 - júli 2023 (podľa evidencie registra C katastra nehnuteľností k 30. aprílu 2023)  (72 kB)
Prehľad parciel doplnených do existujúcich ÚEV na základe prerokovaní v decembri 2022 - júli 2023 (podľa evidencie registra C katastra nehnuteľností k 30. aprílu 2023)  (71 kB)
 
Prerokovávanie doplnenia národného zoznamu ÚEV (apríl 2011) - Mapa území  (279 kB)
Prerokovávanie doplnenia národného zoznamu ÚEV (apríl 2011) - Zoznam území  (26 kB)
 
Zoznam biotopov  (30 kB)
Zoznam rastlín  (21 kB)
Zoznam ľivočíchov  (43 kB)
 
Kriteriá výberu  (44 kB)
Postup výberu ÚEV  (46 kB)
Prehľad ÚEV  (255 kB)
Biogeografické regióny  (540 kB)
 
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR