Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
EURÓPSKA ÚNIA A OCHRANA PRÍRODY

Vydala: Ctátna ochrana prírody SR v roku 2004. 2. prepracované a doplnené vydanie.

Obsah:

  • Európska únia
  • Smernica rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov
  • Smernica rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
  • Medzinárodné dohovory
  • Použitá literatúraWarning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ../files/eu-op.zip in /var/www/sopsr/natura/menu/function.php on line 3
Európska únia a Ochrana prírody  2 MB     0 MB

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR