Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
HODNOTENIE PLÁNOV A PROJEKTOV VÝZNAMNE OPLYVŇUJÚCICH LOKALITY SÚSTAVY NATURA 2000

Metodická príručka k ustanovaniam článkov 6 (3) a 6 (4) smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
Vydalo: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2002.


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ../files/Natura.zip in /var/www/sopsr/natura/menu/function.php on line 3
Hodnotenie plánov a projektov  (548 kB)  (0 kB)

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR