Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Kontakty

Národní koordinátori
GIS pracovisko
Regionálni koordinátori
Regionálne informačné strediská ("RIS") NATURA 2000
Iné webstránky

    
Domáca stránka ochrany prírody v EU
     http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

NATURA 2000 v ČR
     http://www.nature.cz
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR