Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Kontakty

Národní koordinátori
GIS pracovisko
Regionálni koordinátori
Regionálne informačné strediská ("RIS") NATURA 2000
Iné webstránky

    
Regionálni koordinátori

 Ing.Zuzana Argalášová 
zuzana.argalasova@sopsr.sk
 Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
  
tel:056 688 25 41
fax:
 
 Mgr.Csaba Balázs 
csaba.balazs@sopsr.sk
 Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
  
tel:047 563 49 48
fax:047 563 49 48
 
 Ing.Miroslav Buraľ 
miroslav.bural@sopsr.sk
 Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
  
tel:057 762 44 24
fax:-
 
 Ing.Tomáš Dražil PhD.
tomas.drazil@sopsr.sk
 Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
  
tel:053 442 20 10
fax:053 442 20 26
 
 RNDr.Ema Gojdičová 
ema.gojdicova@sopsr.sk
 ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
  
tel:051 756 74 14
fax:051 772 41 79
 
 Ing.Vladimír Hrúz 
vladimir.hruz@sopsr.sk
 Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
  
tel:045 533 48 34
fax:
 
 Ing.Viktória Chilová 
viktoria.chilova@sopsr.sk
 Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
  
tel:043 428 45 03
fax:043 428 45 89
 
 Ing.Katarína Kisková 
katarina.kiskova@sopsr.sk
 Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
  
tel:052 418 10 71
fax:052 482 23 95
 
 Ing.Soňa Koľajová 
sona.kolajova@sopsr.sk
 Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
  
tel:032 659 83 87
fax:032 659 83 87
 
 Mgr.Janka Smatanová 
janka.smatanova@sopsr.sk
 Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
  
tel:042 432 28 02
fax:042 432 28 02
 
 RNDr.Róbert Šuvada PhD.
robert.suvada@sopsr.sk
 Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
  
tel:058 732 68 15
fax:058 734 67 69
 
 RNDr.Peter Turis 
peter.turis@sopsr.sk
 Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
  
tel:0484700876
fax:
 
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR