Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Monitoring

Konferencia: 15.-16.06.2004  (1736 kB)
    Program konferencie  (733 kB) (701 kB)
    Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov  (124 kB) (28 kB)
    Definovanie priaznivého stavu lesných biotopov  (147 kB) (25 kB)
    Favorable conversation status of forest habitats  (133 kB) (24 kB)
    Definovanie a hodnotenie FCS biotopu  (575 kB) (500 kB)
    Spôsoby mapovania lesných biotopov  (70 kB) (15 kB)
    Kritéria pre hodnotenie FCS rastlín  (214 kB) (61 kB)
    Úvahy o monitoringu nelesných biotopov  (51 kB) (10 kB)
    Ovplyvňovanie integračného procesu do EÚ. Natura 2000 - minulosť, súčasnosť a budúcnosť  (412 kB) (372 kB)
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR