Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:plotica lesklá
Názov latinský :Rutilus pigus
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:42.5 kB (doc)
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0270 Hrušov
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach
SKUEV0564 Dubová
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1293 Kľúčovské rameno


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR