Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:boleň dravý
Názov latinský :Aspius aspius
Priaznivý stav:42.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0270 Hruąov
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0314 Morava
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach
SKUEV0512 Mokrý les
SKUEV1064 Bratislavské luhy
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1182 Číčovské luhy


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR