Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:bobor vodný
Názov latinský :Castor fiber
Priaznivý stav:43 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0084 Zátoň
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0115 Bahno
SKUEV0116 Jakubovské rybníky
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0121 Marhecké rybníky
SKUEV0124 Bogdalický vrch
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0177 Šmolzie
SKUEV0178 V studienkach
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0217 Ondriašov potok
SKUEV0218 Močiarka
SKUEV0219 Malina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0232 Laborec
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0268 Buková
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0270 Hrušov
SKUEV0279 Šúr
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0304 Oravská vodná nádrž
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0317 Rozporec
SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0338 Plavečské štrkoviská
SKUEV0512 Mokrý les
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0520 Horný tok Myjavy
SKUEV0526 Kalaštovský potok
SKUEV0712 Osturniansky potok
SKUEV0761 Vydranka
SKUEV0763 Horný tok Výravy
SKUEV1064 Bratislavské luhy
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1173 Kotlina
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1293 Kľúčovské rameno
SKUEV1311 Kačenky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR