Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:blatniak tmavý
Názov latinský :Umbra krameri
Priaznivý stav:43.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0156 Konopiská
SKUEV0167 Bezodné
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0218 Močiarka
SKUEV0227 Čiližské močiare
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1227 Čilížske močiare


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR