Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:fúzač alpský
Názov latinský :*Rosalia alpina
Priaznivý stav:39 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0005 Drieňová
SKUEV0014 Lázky
SKUEV0043 Kamenná
SKUEV0044 Badínsky prales
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0049 Alúvium Rieky
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0051 Kyjovský prales
SKUEV0062 Príboj
SKUEV0102 Čertov
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0134 Kulháň
SKUEV0147 Žarnovica
SKUEV0164 Revúca
SKUEV0186 Mláčky
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0206 Humenská
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0211 Daňová
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0230 Makovica
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0239 Kozol
SKUEV0240 Kľak
SKUEV0241 Svrčinník
SKUEV0246 Šupín
SKUEV0248 Močidlianska skala
SKUEV0249 Hrbatá lúčka
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0276 Kuchynská hornatina
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0300 Skribňovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0318 Pod Bukovou
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0320 Šindliar
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0377 Lukovský vrch
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0565 Prieľačina
SKUEV0569 Považský Inovec
SKUEV0578 Jachtár
SKUEV0581 Klapy
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0663 Šíp
SKUEV1278 Brezovské Karpaty
SKUEV1337 Pieniny


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR