Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:klinček včasný Lumnitzerov
Názov latinský :*Dianthus praecox subsp. lumnitzeri
Priaznivý stav:56 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0103 Čachtické Karpaty
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0506 Orlie skaly
SKUEV1278 Brezovské Karpaty


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR