Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:čík európsky
Názov latinský :Misgurnus fossilis
Priaznivý stav:45 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál
SKUEV0113 Dlhé lúky
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0156 Konopiská
SKUEV0160 Karáb
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0169 Orlovské vŕšky
SKUEV0171 Zelienka
SKUEV0177 Šmolzie
SKUEV0178 V studienkach
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0219 Malina
SKUEV0227 Čiližské močiare
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0314 Morava
SKUEV0317 Rozporec
SKUEV0396
SKUEV0512 Mokrý les
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0526 Kalaštovský potok
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1173 Kotlina
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1227 Čilížske močiare
SKUEV1293 Kľúčovské rameno
SKUEV1311 Kačenky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR