Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:mlok karpatský
Názov latinský :Triturus montandoni
Priaznivý stav:43.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0044 Badínsky prales
SKUEV0047 Dobročský prales
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0056 Habáňovo
SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0106 Muráň
SKUEV0108 Ordzovianska dubina
SKUEV0110 Levočská dubina
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0145 Medzi bormi
SKUEV0164 Revúca
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0186 Mláčky
SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd
SKUEV0188 Pilsko
SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0190 Slaná voda
SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0211 Daňová
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0243 Orava
SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0281 Tŕstie
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0291 Svätojánsky potok
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0304 Oravská vodná nádrž
SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0658 Ústie Bielej Oravy
SKUEV0659 Koleňová
SKUEV0660 Macangov Beskyd
SKUEV0661 Hruštínska hoľa
SKUEV0694 Vrchslatina
SKUEV0755 Regetovské rašelinisko
SKUEV1303 Alúvium Hrona
SKUEV1387 Beskyd


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR