Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:pichliač úzkolistý
Názov latinský :Cirsium brachycephalum
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:59 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0030 Horešské lúky
SKUEV0066 Kamenínske slaniská
SKUEV0068 Jurský chlm
SKUEV0070 Martovská mokraď
SKUEV0072 Detvice
SKUEV0096 Šurianské slaniská
SKUEV0097 Palárikovské lúky
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry
SKUEV0159 Alúvium Žitavy
SKUEV0160 Karáb
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0279 Šúr
SKUEV1182 Číčovské luhy


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR