Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:včelník rakúsky
Názov latinský :Dracocephalum austriacum
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:58 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0356 Horný vrch


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR