Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:vážka
Názov latinský :Leucorrhinia pectoralis
Priaznivý stav:45 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0115 Bahno
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0122
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0169 Orlovské vŕšky
SKUEV0170 Mešterova lúka
SKUEV0171 Zelienka
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV1007 Čičarovský les
SKUEV1269 Ostrovné lúčky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR