Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:mlynárik východný
Názov latinský :Leptidea morsei
Priaznivý stav:43 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0032 Ladmovské vápence
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0103 Čachtické Karpaty
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0243 Orava
SKUEV0253 Váh
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0296 Turková
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0327 Milič
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0369 Pavúkov jarok
SKUEV0388 Vydrica


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR