Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:kunka červenobruchá
Názov latinský :Bombina bombina
Priaznivý stav:44.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0007 Čičarovský les
SKUEV0012 Bešiansky polder
SKUEV0019 Tarbucka
SKUEV0026 Raškovský luh
SKUEV0030 Horešské lúky
SKUEV0032 Ladmovské vápence
SKUEV0034 Boršianksy les
SKUEV0038 Oborínske jamy
SKUEV0053 Kiarovský močiar
SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0067 Čenkov
SKUEV0073 Listové jazero
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0077 Dunajské trstiny
SKUEV0084 Zátoň
SKUEV0085 Dolný háj
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0094 Veľký les
SKUEV0095 Panské lúky
SKUEV0096 Šurianské slaniská
SKUEV0097 Palárikovské lúky
SKUEV0102 Čertov
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0113 Dlhé lúky
SKUEV0116 Jakubovské rybníky
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0123 Dúbrava
SKUEV0124 Bogdalický vrch
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0134 Kulháň
SKUEV0138 Livinská jelšina
SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry
SKUEV0159 Alúvium Žitavy
SKUEV0160 Karáb
SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy
SKUEV0162 Grgás
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0177 Šmolzie
SKUEV0178 V studienkach
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0208 Senianske rybníky
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0270 Hrušov
SKUEV0272 Vozokánsky luh
SKUEV0279 Šúr
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0327 Milič
SKUEV0329 Kováčske lúky
SKUEV0365 Dálovský močiar
SKUEV0369 Pavúkov jarok
SKUEV0395 Pohrebište
SKUEV0512 Mokrý les
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0552 Lohotský močiar
SKUEV0778 Lipníkovské
SKUEV1007 Čičarovský les
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1227 Čilížske močiare
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1293 Kľúčovské rameno
SKUEV1311 Kačenky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR