Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:kolok vretenovitý
Názov latinský :Zingel streber
Priaznivý stav:44.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0054 Cúdeninský močiar
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0092 Dolnováľske luhy
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0183 Veµkolélsky ostrov
SKUEV0243 Orava
SKUEV0253 Váh
SKUEV0257 Alúvium Ipµa
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0270 Hruąov
SKUEV0293 Kµúčovské rameno
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0396
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1293 Kµúčovské rameno


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR