Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:korýtko riečne
Názov latinský :Unio crassus
Priaznivý stav:38 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0034 Borąianksy les
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy
SKUEV0208 Senianske rybníky
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0233 Sútok Udavy s Ílovnicou
SKUEV0236 Bodrog
SKUEV0243 Orava
SKUEV0256 Stráľovské vrchy
SKUEV0257 Alúvium Ipµa
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0329 Kováčske lúky
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR