Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:podkovár južný
Názov latinský :Rhinolophus euryale
Priaznivý stav:41 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0352 Hrušovská lesostep
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0402 Bradlo
SKUEV0737 Palanta


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR