Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:modráčik krvavcový
Názov latinský :Maculinea teleius
Priaznivý stav:43.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0002 Lúky pod Ukorovou
SKUEV0006 Latorica
SKUEV0018 Lúka pod cintorínom
SKUEV0061 Demänovská slatina
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0113 Dlhé lúky
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0265 Su»
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0326 Strahuµka
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0369 Pavúkov jarok
SKUEV0371 ®alostiná
SKUEV0378 Nebrová
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0568 Borotová
SKUEV0588 Stehlíkovské
SKUEV0778 Lipníkovské
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1311 Kačenky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR