Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:zvonovec ľaliolistý
Názov latinský :Adenophora lilifolia
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:58 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0110 Levočská dubina
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0224 Jereňaš
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0300 Skribňovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0355 Fabiánka


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR