Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:lietavec sťahovavý
Názov latinský :Miniopterus schreibersii
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:40 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0402 Bradlo
SKUEV0737 Palanta


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR