Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:netopier ostrouchý
Názov latinský :Myotis blythi
Priaznivý stav:41.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0003 Rimava
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0104 Homoµské Karpaty
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0238 Veµká Fatra
SKUEV0250 Krivoątianka
SKUEV0253 Váh
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Su»
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0345 Kečovské ąkrapy
SKUEV0347 Domické ąkrapy
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0737 Palanta


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR