Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:kováčik fialový
Názov latinský :Limoniscus violaceus
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:38 kB (doc)
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0062 Príboj
SKUEV0102 Čertov
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0174 Lindava
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0201 Gavurky
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0245 Boky
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0279 Šúr
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0388 Vydrica


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR