Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:netopier pobreľný
Názov latinský :Myotis dasycneme
Priaznivý stav:39 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0104 Homoµské Karpaty
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0208 Senianske rybníky
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0253 Váh
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráµovohoµské Tatry
SKUEV0314 Morava
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0338 Plavečské ątrkoviská
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0593 Sokolec
SKUEV0737 Palanta


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR