Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:hlaváč bieloplutvý
Názov latinský :Cottus gobio
Priaznivý stav:42 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál
SKUEV0102 Čertov
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0148 Vlára
SKUEV0164 Revúca
SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0243 Orava
SKUEV0253 Váh
SKUEV0255 Šujské rašelinisko
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0270 Hrušov
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0338 Plavečské štrkoviská
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0398 Slaná
SKUEV0641 Papradianka
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0644 Petrovička
SKUEV0655 Predmieranka
SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu
SKUEV0712 Osturniansky potok
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1303 Alúvium Hrona


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR