Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:klinček lesklý
Názov latinský :*Dianthus nitidus
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:57 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR