Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:poniklec slovenský
Názov latinský :*Pulsatilla slavica
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:62.5 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0107 Spišskopodhradské stráne
SKUEV0109 Rajtopíky
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0150 Červený Grúň
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0239 Kozol
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0286 Hornádske vápence
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0296 Turková
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0351 Folkmarská skala
SKUEV0663 Šíp


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR