Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:zvonček hrubokoreňový
Názov latinský :*Campanula serrata
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:57.5 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0046 Javorinka
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0240 Kľak
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0283 Lúky pod Besníkom
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0661 Hruštínska hoľa
SKUEV0662 Vasiľovská hoľa
SKUEV1197 Salatín


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR