Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:hadinec červený
Názov latinský :Echium russicum
Priaznivý stav:60.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0068 Jurský chlm
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0271 Šándorky
SKUEV0292 Drieňová hora
SKUEV0323 Demjatské kopce
SKUEV0340 Český závrt
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0737 Palanta


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR