Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:vlk dravý
Názov latinský :*Canis lupus
Priaznivý stav:42.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0025 Vihorlat
SKUEV0043 Kamenná
SKUEV0044 Badínsky prales
SKUEV0047 Dobročský prales
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0051 Kyjovský prales
SKUEV0058 Tlstá
SKUEV0106 Muráň
SKUEV0108 Ordzovianska dubina
SKUEV0109 Rajtopíky
SKUEV0110 Levočská dubina
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0146 Blatá
SKUEV0150 Červený Grúň
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0186 Mláčky
SKUEV0188 Pilsko
SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0200 Klenovský Vepor
SKUEV0203 Stolica
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0211 Daňová
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0230 Makovica
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0239 Kozol
SKUEV0240 Kľak
SKUEV0241 Svrčinník
SKUEV0249 Hrbatá lúčka
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0296 Turková
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0308 Machy
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0318 Pod Bukovou
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0381 Dielnice
SKUEV0385 Pliškov
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0657 Malý Polom
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0737 Palanta
SKUEV0754 Stebnícka Magura
SKUEV1337 Pieniny
SKUEV1387 Beskyd


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR