Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:syseľ pasienkový
Názov latinský :Spermophilus citellus
Priaznivý stav:43.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0030 Horešské lúky
SKUEV0051 Kyjovský prales
SKUEV0072 Detvice
SKUEV0092 Dolnovážske luhy
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov
SKUEV0201 Gavurky
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0265 Suť
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0358 Soví hrad
SKUEV0360 Beležír
SKUEV0361 Vodokáš
SKUEV0784 Mašianské sysľovisko


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR